Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897224909  | Trực tuyến:204

THI THỢ HÀN QUỐC TẾ

Ngày: 19/03/18

Organizing Committee of "Arc Cup" International Welding Competition
Trân trọng kính mời các Tổ chức/Cá nhân tham gia Cuộc thi thợ hàn Quốc tế: 2018 Arc Cup International Welding Competition
 
Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam được Ban tổ chức  Hội thi hàn quốc tế (Organizing Committee of "Arc Cup" International Welding Competition) mời tham gia Hội thi hàn quốc tế năm 2018. 
Hội trân trọng kính mời các Tổ chức, Cá nhân đăng ký tham dự.
Thông tin xem : Website: www.arciwc.com (Chinese); www.inwsa.org (English)
và xin liên hệ : Hội KKHKT (VWS) - (Mr. Hoa – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký)

ĐTDĐ: 0913527365, 0919721958   Email: info@vws.org.vn, hoahuong1727@gmail.com

Website: www.vws.org.vnwww.hoihanvietnam.org.vn

 Important Timeline for 2018 Arc Cup International Welding Competition:

Time

Schedule

Venue

March 15th, 2018

Submitting attached application form;

 

May 8th-11th, 2018

Fifth International Robot Welding Competition,

23rd Beijing Essen Welding & Cutting Fair; Dongguan International Exhibition Center

June 6th-10th, 2018

Second International Welding Technology Competition & Sixth International Welding Skills Competition;

Zhuzhou City, Hunan Province

For detailed information, please see the attached Competition notice.

2018 Arc Cup International Welding Competition

 Application Form

Country:___________________

First name

 

Last name

 

Photo

Gender

 

Date of Birth

 

Passport No.

 

Height

 

Mobile

 

E-mail

 

Place in your National

Welding Competition

First place   

Second place  

Third place

Accompanying person

□ Team leader    

Coach

Competition Visitor 

Employer’s Name

 

Contact Person

 

Address

 

Welding Method Applied

Second International Welding Technology Competition (New Welding Technology, Welding Equipment, Welding Material, Welding Process and Their Application Competition)

Welding Robots Programming and Operation Competition

111/SMAW

135/GMAW

141/GTAW

311/OFW

Finished-product welding111SMAW/141GTAW/

135GMAW/136FCAW

Welding Competition for Non-regulated Projects

 

Signature:                              Date:

Remarks: Please email the Copy of Passport's First Page and the Application Form to the Secretariat of Organizing Committee before March 15th. (For the welders, please come with your certificate of your National Welding Competition after emailing us the electronic copy firstly.)

 

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)