Tên đăng nhập Mật khẩu      Lượt truy cập: 897326967  | Trực tuyến:209

ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ HÀN TRÌNH ĐỘ CAO

Ngày: 29/06/13

Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học đa ngành về kỹ thuật được thành lập ở Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 1956. Trường luôn là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam về đào tạo Hàn.

Sứ mạng của Đại học Bách khoa Hà Nội là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam.
Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học đa ngành về kỹ thuật được thành lập ở Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 1956. Trường luôn là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam về đào tạo Hàn.

Tại Quyết định số 668/QD-BGĐT ngày 01/02/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã phê duyệt Đề án: "Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển trường Đại học Bách Khoa giai đoạn 2006 - 2030", theo nội dung của Đề án trong 50 năm tới, mục tiêu phấn đấu của Trường là:"Xây dựng ĐHBK Hà nội thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ và chất lượng khu vực và thế giới; là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội và các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp, tài chính trong và ngoài nước”.

Để triển khai một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra trong Đề án Quy hoạch tổng thể có các ngành có liên quan đến hàn và công nghệ kim loại, Bộ môn hàn và công nghệ kim loại đã tăng cường gắn kết giữa Nhà trường và môi trường kinh tế - xã hội, giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh, nhằm thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu đào tạo và nghiên cứu theo nhu cầu của xã hội mà Đảng và Nhà nước đặt ra cho hệ thống đại học Việt Nam. Từ năm 1977 đến nay, Trường đã đào tạo theo chuyên ngành Công nghệ Hàn hàng trăm kỹ sư hàn đang làm việc có hiệu quả trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước và quốc tế đã được Bộ môn triển khai như Dự án Quốc tế do EU tài trợ (Asia-Link 006): “Đào tạo Kỹ sư hàn Quốc tế và xây dựng chương trình Cao học ngành hàn theo chuẩn mực Quốc tế” cùng các đối tác từ Đức, Slovakia và Thái Lan. …

Trao đổi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 

Viết bình luận

Mã xác thực(*)